Vaardigheden

Diploma

Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) - Universiteit Antwerpen 

Diploma : Kynologische Gedragstherapeut

Om in België les te geven op een hondenschool of als gedragstherapeut te adviseren bij probleemgedrag, hoef je geen enkel diploma te hebben. Daardoor zijn er bepaalde mensen,( ik scheer niet iedereen over dezelfde kam) ,  die zonder verstand van zaken adviezen geven, terwijl zij door de gemiddelde hondenbezitter wel als expert gezien worden.

Ik ben van mening dat iedereen die werkzaam is als instructeur op een hondenschool of als gedragstherapeut daarvoor de nodigde diploma’s moet hebben en dat hij of zij zich ook moet  bijscholen.

 

Ik heb mijn opleidingen gevolgd bij Cursuscentrum Dierverzorging, Kynologisch Centrum te Barneveld in Nederland.

De volgende modules heb ik met succes afgerond :

  • Module A: Ethologie hond
  • Module B1: Kynologisch instructeur
  • Module B2: Gevorderd kynologisch instructeur
  • Module C: Gedragstherapie: Begeleiding probleemgedrag hond
  • Module D1: Gedragstherapie: Oplossen probleemgedrag in de praktijk

 Naslagwerken over nieuwe inzichten gedragswetenschappen (University of Bristol)

  • Kynologische Gedragstherapeut

Uiteraard volg ik nog bijscholingsdagen, zodat mijn kennis op peil blijft.

-Cursuscentrum Dierverzorging, Kynologisch Centrum te Barneveld in Nederland.

TTouch  April 2015