Nieuws

Wandeling voorbije zondag

Voor wie de wandeling nog eens wil overdoen

Hierbij de route
Vertrek aan het hondencentrum
Route 09
Knooppunt 09
...
Route 12
Knooppunt 12
Route 11
Knooppunt 11
Route 73
Knooppunt 73
Route 70
Knooppunt 70
Route 79
Knooppunt 79
Route 84
Knooppunt 84
Route 9
Knooppunt 09
Route 78
Aankomst Hondencentrum.
In totaal een 8.5 km
Veel wandel genot !

Bevestiging van onze methode

1/07/2013

Een nieuwe studie laat zien hoe het gedrag van honden al generaties verkeerd begrepen wordt

Een nieuwe studie laat zien hoe het gedrag van honden al generaties verkeerd begrepen wordt: het blijkt zelfs dat deze misplaatste ideeën over hondengedrag en training eerder probleemgedrag veroorzaakt dan oplost. De bevindingen staan lijnrecht tegenover de dominantie gerelateerde opvattingen en trainingstechnieken van TV hondentrainers zoals Cesar Millan.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn agressieve honden NIET uit op het domineren van hun roedel (mens en hond), zo blijkt uit onderzoek gepubliceerd door wetenschappers aan de Universiteit van Bristol voor Klinische Veterinaire Wetenschappen.

De onderzoekers hebben een half jaar de vrije interactie tussen honden geobserveerd op een 'Dogs Trust' adoptie centrum. Ze hebben gegevens uit eerdere studies over wilde honden opnieuw geanalyseerd, alvorens te concluderen dat de individuele relaties tussen honden worden beïnvloed door ervaring en niet gemotiveerd zijn door de wens om hun "dominantie" te bewijzen.
Uit het onderzoek blijkt dat honden niet gemotiveerd zijn om hun plaats binnen de rangorde te behouden, zoals vele bekende hondentrainers beweren.

Training die gericht is op het verminderen van dominantie is verre van behulpzaam, zeggen de onderzoekers, het is eerder een waardeloze behandeling die het gedrag waarschijnlijk alleen maar erger maakt. Veel erger nog zijn de technieken zoals het vast pinnen van de hond tegen de vloer en het grijpen van de wangen of nekvel. Deze methodes zullen de hond eerder bang maken voor de baas en de kans vergroten dat de situatie escaleert tot agressie. Het kan ook zijn dat de hond zo angstig wordt dat zijn natuurlijke gedrag wordt onderdrukt.

Dr Rachel Casey, Professor in dierengedrag en welzijn aan de Universiteit van Bristol, zei: "De veronderstelling dat iedere hond wordt gemotiveerd door een aangeboren verlangen om controle uit te oefenen op mensen en andere honden is ronduit belachelijk. Het onderschat enorm de complexe communicatieve vaardigheden en het leervermogen van honden. Het leidt ook tot het gebruik van dwangmiddelen, die slecht zijn voor het welzijn van honden en vaak zelfs de oorzaak zijn van probleemgedrag."
Bron: Science Daily


21/03/2013
Waarom zijn wij toch zo tegen de methodes van Cesar

Millan?

Meestal merken hondenbezitters op: Het werkt toch? Dus wat is er

dan niet goed aan? Ik zal proberen dit zo goed mogelijk uit te

leggen, mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan

kunt u altijd contact met me opnemen.

 

Natuurlijk werkt het, zeker als er van te voren een selectie wordt

gemaakt welke hond in aanmerking komt voor de behandeling,

namelijk die honden die onzeker zijn.

Een werkelijk offensieve agressieve hond zou deze correcties

namelijk niet pikken en dan heb je een zeer korte uitzending.

 

Een hond gewenst gedrag aanleren duurt langer dan een hond

vermijdingsgedrag laten vertonen. In het eerste geval zoekt je de

oorzaak van het probleemgedrag en zet je daarvoor een juiste

therapie in zodat het ongewenste gedrag wordt omgezet in

gewenst gedrag, het gevolg is een hond en eigenaren die weer van

elkaar kunnen genieten en een hond die zich zoveel beter voelt

waardoor het ongewenste gedrag niet meer voorkomt.

In het tweede geval corrigeer je fysiek het ongewenste gedrag, de

hond zal vermijdingsgedrag gaan vertonen en vertoont daardoor

het ongewenste gedrag niet meer echter de hond vertoont wel

stress en angst en wordt in zijn/haar totale welzijn aangetast.

Eigenaren moeten dan echter wel weten hoe je deze signalen ziet

bij een hond en dat weten de meeste niet en dat is logisch omdat

ze geen opleiding hebben gevolgd om hun hond te kunnen “lezen”.

 

Deze manier van leren gaat bij mensen precies hetzelfde, zet twee

kleutertjes neer leer hen af om buiten de lijntjes te kleuren.

We laten kleutertje 1 dit leren op de eerste manier en kleutertje

twee op de tweede manier, dit ziet er als volgt uit:

Als kleutertje 1 buiten de lijntjes kleurt gebeurt er niets, als deze

binnen de lijntjes kleurt wordt hij beloond.

Als kleutertje 2 buiten de lijntjes kleurt wordt hij fysiek en verbaal

gestraft.

Kleutertje 2 leert heel snel om binnen de lijntjes te kleuren ( hij wil

namelijk de pijn/straf vermijden), hij vindt kleuren verschrikkelijk,

hij vindt jou verschrikkelijk en vertrouwd heel snel niemand meer

en wordt dus in zijn totale welzijn aangetast.

Kleutertje 1 zal er wat langer over doen om binnen de lijntjes te

kleuren, hij vindt kleuren geweldig, hij vind jou geweldig en heeft

een heel leuk leven.

 

 

Ook wordt in de methode van Millan gebruik gemaakt van een

geluidje gekoppeld aan de pijnprikkel. Je hoort hem vaak een

sisssss geluid maken. Ook dit is weer slim bedacht om zo een hond

onder controle te houden als het correctie materiaal eraf is. Hoe

dit werkt? Ik zal nogmaals een vertaling geven naar ons mensen,

dit om het duidelijker te maken hoe deze leerprincipes werken. Als

je een klap voor je hoofd krijgt dan zal je na een paar keer

wegduiken als die hand er aan komt, je koppelt namelijk het

naderen van de hand aan de pijn die erop kan volgen. Als ik een

bel laat horen en direct daarna of tegelijkertijd geef ik je een klap

dan zal je om de pijn te vermijden direct stoppen en stil blijven

staan/liggen of in elkaar duiken als je het geluid hoort in de

wetenschap dat dit gevolgd kan worden door pijn.

Sommige honden zie je letterlijk bevriezen van angst als ze het

geluid horen.

 

Jammer genoeg is dit nog niet alles, deze methoden zorgen er ook

voor dat uw hond weet dat u geen roedelleider bent en dit ook

nooit zal worden, uw hond leeft dus in een onbeschermde,

onveilige omgeving. Hoe kan dit?

 

Een goede roedelleider heeft een zeer belangrijke taak, hij/zij

zorgt voor rust en beschermd de lagere in de roedel.

Als er gevaar dreigt van buiten de roedel dan zal een goede

roedelleider de lagere ALTIJD beschermen en als het nodig is zal

hij fysiek of verbaal ingrijpen als een lagere in de roedel bedreigd

wordt door iets/iemand van buiten de roedel.

Laat u dus iemand van buiten de roedel uw hond corrigeren dan

bent u in de ogen van iedere hond niet capabel om uw roedel te

beschermen, een goede roedelleider zou dit NOOIT laten

gebeuren. De relatie tussen de eigenaar en de hond wordt dus

door buitenstaanders die dit soort methodes hanteren, totaal

verstoord!!!!

 

Verder is het zo dat de lagere de hogere in de roedel nadoen, dit

heet gedragsynchronisatie.

Stel u staat boven uw hond en u laat geen ander deze methode

toepassen met uw hond maar u gaat zelf op deze manier aan de

slag met uw hond. Dan leert u nu dus aan uw hond hoe je met de

lagere in de roedel omgaat, dat agressie inzetten een “normaal”

communicatiemiddel is binnen uw roedel. Wees dan ook niet

verbaasd als uw hond ditzelfde gedrag gaat inzetten naar mensen,

kinderen en honden die volgens hem/haar lager zijn in rang.

Dus iedere stemverheffing van u is hetzelfde dreiggedrag als een

hond die gromt.

Als u uw hond fysiek corrigeert (een tik, in zijn nek pakken, een

ruk aan een slipketting enz.) bedenk dan dat een hond geen

handjes heeft, als hij/zij deze fysieke correcties overneemt kan

deze dat alleen doen met zijn bek.

 

Het kan gelukkig allemaal anders, je kan corrigeren op een

normale agressieloze manier, je kan ongewenst gedrag (meestal

aangeleerd/ontstaan door verkeerde adviezen en/of

miscommunicatie tussen mens en hond) in 90% van de gevallen

zonder al te veel moeite keren. Honden zijn zoveel toleranter als

mensen en gaan graag mee in de verandering en zijn dan weer

helemaal blij en tevreden met de mensen in “hun” roedel. Zij zijn

overgeleverd aan ons, wij bepalen hoe hun leven er uit ziet. U

heeft toch voor een hond gekozen omdat u veel van honden

houdt? Kies dan nogmaals voor uw hond en laat u niet allerlei

commerciële praatjes aanleunen die heel goed zijn voor de

portemonnee van die persoon maar ten koste gaan van het welzijn

van uw hond en meestal uiteindelijk van het gezin.